Jag ska gå på visning

Du måste göra en noggrann besiktning av både lägenheten och bostadsrättsföreningens fastighet och ekonomi

Boanalys.se hjälper dig som ska köpa bostad i arbetet med att uppfylla din lagstadgade undersökningsplikt. Du måste noggrant undersöka både lägenhetens skick. Du måste även analysera bostadsrättsföreningens ekonomiska status och dess sannolika utveckling.


Viktigt om din egen undersökningsplikt

I dag råder en mycket otydlig lagstiftning vid fel i bostadsrätt. Tänk på att du noggrant måste analysera både fel i lägenheten som t ex fuktskador och bostadsyta samt bostadsrättsföreningens ekonomi och årsavgiftens sannolika utveckling.

Använd därför vår checklista (se nedan) när du går på visningar tillsammans med vår unika analystjänst för att granska bostadsrättsföreningens ekonomiska status. Då kan du minimera risken för att drabbas av fel som kan leda till stora privatekonomiska kostnader och juridiska tvister med väldigt osäker utgång. Du finner den under Föreningens ekonomi i vänstermenyn.


Ta med och använd denna checklista på visningen

Skriv ut och ta med denna checklista och fyll i den på visningen.

Se även ett exempel på en redan ifylld checklista som du kan använda när du första gången provar att analysera bostadsrättsföreningens ekonomi i nästa steg, under Föreningens ekonomi i vänstermenyn.


Budgivning

Information om budgivning vid köp av bostadsrätt, finner du här.