Företaget bakom Boanalys.se

Fastitia – Affärs & tjänsteutveckling

Det är vi på Fastitia - Affärs & tjänsteutveckling som har utvecklat tjänsten Boanalys.se. Vi arbetar med att utveckla bostadsmarknaden, utifrån ett konsument- och helhetsperspektiv.

Vårt fokus är nu att öka konsumentorienteringen inom bostadsrätten. Under de senaste åren har vi utvecklat ett antal unika produkter för att kostnadseffektivisera och kvalitetsutveckla bostadsrättsföreningar. Se till exempel tjänsten www.aabrf.se där styrelsen får hjälp med att skapa en riktigt attraktiv bostadsrättsförening.

Vi har nu gått ett steg till och erbjuder även bostadsköpare viktig information och riskanalyser inför ett köp. Vi vill att alla personer oavsett bakgrund ska ha samma möjlighet till att kunna göra en riktigt genomtänkt och privatekonomiskt bra bostadsaffär.


Vår affärsidé

Är att erbjuda bostads- och fastighetsmarknadens olika aktörer relevant och korrekt information samt riskanalyser i samband med överlåtelse- och förvaltningsprocessen.


Vår kunskap och kompetens

Fastitia är ett företag som sedan 2005 har analyserat branschstrukturen och olika företags tjänster på bostads- och fastighetsmarknaden. Vår slutsats av dessa analyser har visat att det finns ett stort antal kvalitetsbrister inom bostadssektorn. Vårt arbete fokuseras därför på att förbättra informationen på bostadsmarknaden genom att utveckla helt nya tjänster för ökad informationskvalitet, t ex vad gäller bostadsrättsföreningar och dess verksamhet. Syftet med att öka informationskvalitén är bland annat att en köpare lättare ska kunna fastställa ett korrekt pris samt att minimera risken för att olika aktörer involverade i köp- och förvaltningsprocessen, ska hamna i juridiska tvister.

Vi har bland annat medverkat i flersidiga artiklar i branschtidningen Allt om bostadsrätt/Styrelsehandboken (se t ex artikeln nedan) om hur vi sänkte Brf Sköldpaddans kostnader med ca 30 procent och hur man i en bostadsrättsförening bör agera vid planering av både fastighetens underhåll samt vid upphandlingar av leverantörer och entreprenader.