Jag söker en bostadsrätt

Här kan du söka efter bostadsrätter
som är till salu

Här har vi lagt upp några olika söktjänster för dig som ska börja söka efter ditt drömboende.


Boendekostnadskalkyl

Här kan du göra en boendekostnadskalkyl för att se vilken kostnad en specifik bostadsrättslägenhet ger dig per månad.


Är det en äkta eller en oäkta bostadsrättsförening?

Det är viktigt att känna till bostadsrättsföreningens skattemässiga status. Det finns två varianter äkta resp. oäkta bostadsrättsförening. En äkta bostadsrättsförening betalar endast en kommunal fastighetsavgift medan en oäkta bostadsrättsförening vanligtvis med stora hyresintäkter från t ex lokaler, kan ha flera skattemässiga nackdelar för dig som medlem.


Många vet inte vad en OÄKTA bostadsrättsförening är

Förenklat kan man säga att om mer än 40 % av byggnadens uthyrningsbara yta hyrs ut till andra än medlemmar i bostadsrättsföreningen eller där mer än 40 % av de totala intäkterna kommer från andra aktörer, än från de som är medlemmar i föreningen. Då kan bostadsrättsföreningen anses vara oäkta. Det gäller vanligtvis i de fall då föreningen har stora intäkter från olika hyresgäster som t ex från kommersiella lokaler, kvarvarande hyreslägenheter och parkeringsplatser, även andra former av hyresintäkter kan finnas.

Har föreningen en stor andel kommersiella lokaler med hyresrätt i huset, så kan föreningen vara oäkta om lokalernas andel av byggnadens taxeringsvärde är större än 40 % av byggnadens totala taxeringsvärde. Det är därför viktigt att i dessa fall be mäklaren att ta ett utdrag från fastighetsregistret för att kontrollera detta (se även rättsfallet i biblioteket). Tänk även på att om föreningen idag är att anse som äkta, men ligger på gränsen till att bli oäkta. Då kan föreningen riskera att inom kort bli oäkta om marknadsnivån på hyran för likvärdiga lokaler har ökat, sedan det nu gällande hyreskontraktet tecknades.


Ekonomiska försämringar väntar OÄKTA bostadsrättsföreningar

Oäkta bostadsrättsföreningar har fram t o m 2015 haft en s k lättnadsregel när det gäller sin beskattning. Den kommer nu att tas bort och det gör att oäkta föreningar nu får en påtagligt högre skattekostnad, vilket kan leda till höjda årsavgifter i dessa föreningar.

Se mer detaljerad information om vad som gäller för oäkta bostadsrättsföreningar på: www.skatteverket.se