Dags att skriva kontrakt

Här får du hjälp med vad du ska tänka på innan du ska skriva på ett bindande köpekontrakt.

Du bör se till att inga väsentliga faktorer förändrats avseende bostadsmarknaden, din privata situation, lägenheten eller i bostadsrättsföreningens verksamhet.


Viktiga faktorer att kontrollera innan du skriver på ett kontrakt

Du bör noggrant ha kontrollerat följande faktorer, innan du skriver på ett köpekontrakt:

 • Du har besiktigat lägenheten (särskilt fukt- och areamätning)
 • Föreningens underhållsbehov för de kommande 10 åren
 • Att byggnadens fasad inte är byggd med s k enstegstätning dvs. fasaden saknar luftspalt och medför en stor risk för inbyggda fuktskador. Vanligt i hus byggda efter 1990.
 • Föreningens nuvarande finansiella ställning
 • Föreningens senast upprättade budget
 • Utdrag om föreningens fastighet, från fastighetsregistret
 • Om fastigheten är upplåten med tomträtt. Om avtalet går ut inom kort, hur hög blir den nya avgiften?
 • Föreningens stadgar och lägenhetsförteckning
 • Fastighetens energideklaration
 • Att föreningen inte har några ekonomiska krav på säljaren
 • Att du i god tid innan kontraktsskrivningen, fått analysera köpekontraktet
 • Om säljaren renoverat badrum och kök, finns det kvitton från behöriga fackmän


Förslag på olika kontraktsvillkor

Köpet är beroende av att:

 • Du får bli medlem i bostadsrättsföreningen
 • Du får göra en fördjupad besiktning av lägenheten
 • Du får göra en fördjupad besiktning av föreningens fastighet
 • Du får göra en fördjupad besiktning av föreningens ekonomi
 • Du har fått ditt bostadslån beviljat
 • Du har skrivit ett bindande avtal med en köpare, till din nuvarande bostad
Vid köp av nyproduktion är det viktigt att känna till hur man i vissa fall kan säga upp ett s k förhandsavtal.