För dig som ska köpa bostadsrätt

Så här undviker du att göra en dålig bostadsrättsaffär

Börja med att klicka dig igenom de olika stegen här i vänstermenyn för att skapa dig en översikt av vad boanalys.se kan erbjuda dig. Följer du sen dessa tips och råd, så får du ett mycket bra stöd för att göra ett riktigt genomtänkt och bra bostadsrättsköp.

Läs även detta dokument om vad som kännetecknar en bra bostadsrättsförening utifrån ett investeringsperspektiv.


Har bostadsrättsföreningen bra eller dålig ekonomi?

Det råder idag stora brister vad gäller kunskaper om bostadsrättsföreningar och köp av bostadsrätt. Ett köp i en bostadsrättsförening med dålig ekonomi och stort underhållsbehov kan lätt leda till stora privatekonomiska kostnader och juridiska tvister med osäker utgång.

PROVA GRATIS vår unika analys av bostadsrättsföreningens ekonomi. Du finner analysen under Föreningens ekonomi i vänstermenyn.


Du kan drabbas av stora privatekonomiska kostnader om du köper en lägenhet i fel bostadsrättsförening

Som bostadsrättsköpare har du en lagstadgad och långtgående undersökningsplikt inte bara när det gäller fel i lägenheten, utan även när det gäller hur bostadsrättsföreningen sköts. Att granska hur bostadsrättsföreningen sköts och kommer att utvecklas framöver förbises ofta av samtliga parter i dag. Om du som köpare missar att noggrant analysera fastighetens underhållsbehov, föreningens ekonomiska status och inte gör en kvalificerad bedömning av hur årsavgiften sannolikt kommer att utvecklas. Kan det få konsekvensen att du hamnar i en situation som leder till en kraftigt försämrad privatekonomi efter ett köp.

Läs igenom sammanfattningen av rättsfallet: Fel i årsavgiften här nedan. Så att detta inte händer dig!


Undersökning från Mäklarstatistik visar att höjd månadsavgift sänker bostadsrättens marknadsvärde

Det finns en direkt koppling mellan bostadsrättsföreningens ekonomi och bostadsrättens marknadsvärde. Det har även Mäklarsamfundet insett då vi påpekade detta problem som ledde till att de gjorde en analys. Denna analys har dock brister då man utgår från en höjning med 1 000 kr för samtliga lägenhetsstorlekar i granskningen.

Om en lägenhet på 1 rok och 30 kvm i en bostadsrättsförening måste höja månadsavgiften med 1 000 kr så leder det till en proportionerlig höjning i de större lägenheterna som visas i exemplet nedan:

+ 2 000 kr per månad för 2 rok på 60 kvm = Värdeförändring
+ 3 000 kr per månad för 3 rok på 90 kvm = Värdeförändring

Analysens slutsats bör i detta fall enbart tolkas för lägenheter på 1 r o k. Men den visar ett tydligt samband med att höjd månadsavgift leder till ett sänkt marknadsvärde.