Länkar

Här finns länkar till kompletterande aktörer och tjänster


Prisstatistik

SBAB:s Värdeguiden www.sbab.se
Mäklarstatistik www.maklarstatistik.se
Konsumentvägledning (sök på kommunens hemsida alt. konsumentverket.se)


Myndigheter

Boverkets och Konsumentverkets bostadssida www.omboende.se
ARN Allmänna reklamationsnämnden www.arn.se
Din kommuns konsumentvägledning www.stockholm.se
Konsumentverket www.konsumentverket.se
Boverket www.boverket.se
FMN www.fastighetsmaklarnamnden.se


Organisationer

Sveriges konsumenter www.sverigeskonsumenter.se
Konsumenternas bank och försäkringsbyrå www.konsumenternas.se
Konsumenternas elrådgivningsbyrå www.elradgivningsbyran.se
Konsumenternas Tele-Tv-Internetbyrå www.ktib.se
Sveriges byggingenjörer (byggkonsulter och besiktningsmän) www.sbr.se
Sveriges bostadsrättsbildare www.bostadsrattsbildare.se
Mäklarsamfundet www.maklarsamfundet.se
Fastighetsmäklarförbundet www.fmf.net
Hyresgästföreningen www.hyresgastforeningen.se


Branschtidskrifter

Bofakta www.bofakta.se


Juridik

Hyresnämnden www.hyresnamnden.se
Lawline www.lawline.se