Analys av en högriskförening

Analysen är nu klar och presenteras här nedan. En länk till denna sida kan även skickas till din e-postadress.

Analys utförd 2011-06-22

Brf Fastitia 1 - Huvudgatan 20 - Stockholm

Analys av bostadsrättsföreningens månadsavgift

Här nedan får du information om nivån på bostadsrättens månadsavgift. Månadsavgiften redovisas här i en femgradig skala från 1 - 5 där 1 är en mycket hög månadsavgift och 5 är en mycket låg månadsavgift. Detta betyg ger en indikation på hur man i bostadsrättsföreningen arbetar med föreningens driftkostnader samt fastighetens underhåll och dess finansiering.

Månadsavgiftens betyg
3/5

Läs mer om månadsavgiften genom att klicka på fliken Mer månadsavgift ovan

Har bostadsrättsföreningen bra eller dålig ekonomi ?

Diagrammet nedan visar i vilken grad bostadsrättsföreningen kan självfinansiera byggnadens sannolika underhållsbehov för de kommande 10 åren, detta visas i grönt. Det kapital som föreningen måste finansiera på annat sätt, visas i rött. Är det mycket rött i diagrammet så är det stor sannolikhet för att årsavgiften måste höjas inom kort. Med denna information kan du nu enkelt undvika bostadsrättsföreningar. Där du kort efter ett köp kan riskera att drabbas av kraftigt höjda månadsavgifter och sänkt marknadsvärde på bostadsrätten (lägenheten).

  •  
    Grönt visar hur mycket av denna kostnad som föreningen kan finansiera med egna medel.
  •  
    Rött visar hur mycket av denna kostnad som föreningen måste finansiera på annat sätt.

Mer information

Bostadsrättsföreningen har mycket liten förmåga till att kunna självfinansiera sitt underhållsbehov för de kommande 10 åren. Det innebär att man till en mycket stor del måste finansiera underhållet på annat sätt, t ex via nya banklån. En positiv faktor är om det finns ett flertal hyreslägenheter i föreningen som kan komma att säljas inom kort. Annars en mycket stor risk för att årsavgiften måste höjas, mycket kraftigt inom kort.

Läs mer om detta under flikarna Mer ekonomi samt Mer underhåll ovan.

Dina egna kommentarer om bostadsrättsföreningen

Du har inte fyllt i något värde här.